Oudercommissie

Oudercommissie

De wet regelt dat een kinderdagverblijf een oudercommissie moet hebben. Daarnaast vinden wij de inbreng en mening van ouders erg belangrijk. Wij bevorderen een actieve oudercommissie. Geïnteresseerde ouders kunnen zich aanmelden voor een functie binnen de oudercommissie. De oudercommissie vertegenwoordigt zo alle ouders, behartigen de belangen van de kinderen en ouders en delen hun bevindingen over de kwaliteit van de dienstverlening van ons kinderdagverblijf. De oudercommissie heeft een adviserende functie richting de directie van kdv Hummeltjeshof. De commissie adviseert op het gebied van pedagogisch beleid, klachten, openingstijden, tarief, groepsbezetting, personeel, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en gezondheid & veiligheid.